Nasze Biuro istnieje od 1998 roku i specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Potwierdzeniem naszego doświadczenia oraz profesjonalizmu jest wykonanie ponad 200 dokumentacji, zarówno dla przedsięwzięć liniowych, jak i kubaturowych (punktowych).

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę w czasie całej procedury uzyskiwania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Nasza oferta obejmuje następujące dokumentacje i opracowania:
  • karty informacyjne przedsięwzięć
  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  • inwentaryzacje przyrodnicze obejmujące wszystkie elementy biosfery
  • materiały do ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
  • prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego

Ofertę Biura uzupełniają:

  • pomiary i analizy akustyczne
  • pomiary i analizy zanieczyszczenia powietrza
  • dokumentacje geotechniczne i hydrogeologiczne
  • projekty budowlano-konstrukcyjne
  • projekty instalacji towarzyszących