O firmie

 

       Biuro Konsultacyjno-Projektowe Ochrony Środowiska BIKOS-ATEKO Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się Firma, działająca w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1998 roku wykonujemy dokumentacje do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 
       Poprzez lata swojej działalności zdobyliśmy doświadczenie w opracowywaniu i koordynacji dokumentacji, między innymi do wspomnianych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dzięki temu każda, nawet najbardziej skomplikowana inwestycja, prowadzona jest w optymalny sposób, zgodnie z ustalonym z Kontrahentem harmonogramem prac. Naszym celem jest rzetelna i profesjonalna obsługa Klientów, poprzedzona konsultacjami. Każdy projekt to indywidualne podejście, fachowa ocena i doradztwo zastosowania najkorzystniejszych rozwiązań. Szybkie dopasowanie się do potrzeb i oczekiwań Klienta to kluczowe czynniki określające strategię naszej Firmy.
 
       Tym, co nas wyróżnia spośród innych firm, jest prowadzenie tematu aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.
 
       Decydując się na skorzystanie z naszych usług, otrzymują Państwo gwarancję współpracy z kadrą specjalistów o wieloletnim doświadczeniu w zakresie:
  • ochrony klimatu akustycznego
  • ochrony powietrza
  • inwentaryzacji przyrodniczych
  • ochrony wód
  • gospodarki odpadami
  • oddziaływania na obszary Natura 2000

 

       Potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest ponad 200 wykonanych dokumentacji, wśród których znajdują się zarówno przedsięwzięcia drogowe, jak i kubaturowe. Do tej pory współpracowaliśmy między innymi z takimi Firmami jak:

 

                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

     Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

                           Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

                       Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

                   Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

               PKP PLK S.A.

        Kaufland Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu

                  Mosty Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku

                              DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

      PROFIL BIS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

                     GEOPROJEKT S. c. w Poznaniu

  • UNIPLAN Sp. z o.o. w Poznaniu

 

      Od początku istnienia Firmą kieruje, jako Prezes Zarządu Spółki, Jerzy Próchniewicz–geograf, biegły Wojewody Wielkopolskiego Nr 0075 w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz biegły Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 0962 w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Jest autorem oraz współautorem i koordynatorem szeregu ekspertyz z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego.