Oferta

           W ramach naszej działalności oferujemy Państwu pełną obsługę w zakresie przygotowania dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Wykonujemy opracowania zarówno dla dużych, jak i małych inwestycji bez względu na ich złożoność.

          Zapewniamy Państwu konsultacje oraz opracowanie następujących dokumentacji z zakresu ochrony środowiska:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (Raporty OOŚ), w tym między innymi dla:
 • elektrowni wiatrowych
 • dróg kołowych istniejących i projektowanych – niezależnie od ich rodzaju
 • linii kolejowych
 • zespołów zabudowy: przemysłowych, centrów handlowych i usługowych
 • parkingów – niezależnie od rodzaju pojazdów
 • karty informacyjne przedsięwzięć (KIP)
 • inwentaryzacje przyrodnicze obejmujące wszystkie elementy biosfery, w tym poza podstawowymi tak nietypowe inwentaryzacje jak:
 • ichtiologiczne
 • fungistyczne
 • chiropterologiczne
 • entomologiczne
 • materiały do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
 • prognozy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Prognozy do MPZP)

Ponadto oferujemy wykonanie ekspertyz, które także mogą być wykonywane w ramach naszej działalności, takich jak:

 • pomiary i analizy akustyczne
 • pomiary i analizy zanieczyszczenia powietrza
 • programy gospodarki odpadami
 • operaty wodnoprawne
 • dokumentacje geotechniczne i hydrogeologiczne
 • projekty budowlano-konstrukcyjne
 • projekty instalacji towarzyszących

Jeśli pragniecie Państwo zlecić opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej lub opracowań specjalistycznych, włącznie ze szczegółowymi badaniami lub analizami, serdecznie zapraszamy do współpracy.